Natuurlijk Zakelijk

Natuurlijk Zakelijk heeft hart voor de mens achter de prestatie. Het speelveld van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling is wat ons elke dag energie geeft. Wij gunnen mensen een unieke bijdrage te leveren door te leven en werken vanuit eigen kracht en energie. Met plezier samen te werken en te vernieuwen met oog voor elkaars talenten. Om dit te realiseren werkt oprichter François Janssen samen met een aantal partners.

In recent nationaal medewerkersonderzoek werd bevestigd dat de gehele mens achter de medewerker een groot onbenut potentieel is binnen veel organisaties. Neem niet alleen je hoofd mee naar de zaak, maar ook hart en buik! Houd rekening met het bewuste én het onbewuste, de bovenstroom én de onderstroom.

De natuur is groot leermeester op het gebied van wendbaarheid. Het gaat hier om het grotere geheel, alles is verbonden en continu in verandering. Hoe is uw verbinding met uzelf, team, afdeling, organisatie en omgeving? De mens raakt steeds verder verwijderd van de natuur en hiermee van zijn eigen natuur. Deze natuur in de organisatie beheren wij graag samen met u. Wij gaan uit van het beheren vanuit vertrouwen in plaats van het beheersen vanuit angst. Waardoor u natúúrlijk uw doelstellingen kunt realiseren.

Wij zetten de natuur in als out of the box locatie en als plek die uitnodigt uzelf te zijn. Verder zetten wij metaforen uit de natuur in binnen coachtrajecten en kunnen wij samenwerken met paarden als feedbackgever. Daarnaast hebben wij via samenwerkingspartners toegang tot veel opties die op vernieuwende en natuurlijke wijze beweging kunnen brengen in uw vraagstukken.

Voor wie?
  • Mens: Individuele coaching
  • Team: Teamcoaching en -training
  • Commerciële organisaties: Organisatieontwikkeling gericht op wendbaarheid en vernieuwing. Optimaliseren van het resultaat met de mens centraal: duurzame inzetbaarheid, samenwerking, talentmanagement en stressmanagement vanuit energie en bevlogenheid


Onze kernwaarden
  • Vernieuwing: mens, team en organisatie in beweging met behulp van vernieuwende methodieken
  • Verbinding: enerzijds verbinding met uw natuur én anderzijds verbinding met elkaar (team, organisatie en omgeving).
  • Natuur & Paard: de natuur als out of the box locatie en het paard als leermeester. Vernieuwende blik op ontwikkeling vanuit het ervaren.
  • Wetenschap & Analyse: bewezen analytische en ondersteunende tools
  • Rust & Aandacht: voor de complete mens. Human Being Management!

Blauw staat voor zakelijkheid en groen voor natuur en vernieuwing.

Missie
Natuurlijk Zakelijk heeft als missie mensen te laten leven en presteren vanuit natuurlijke kracht en energie.

Visie
Natuurlijk Zakelijk brengt mens en team in verbinding met hun natuurlijke kracht/talent, energiebronnen en elkaar. Dit geeft wendbaarheid, vernieuwing én een optimaal resultaat. Waardoor mensen het optimale uit hun leven en werk kunnen halen.

Ons doel is in 2025 tweehonderdvijftig organisaties hierin te hebben begeleid.
Lees meer