Waarom GRIP?

Natuurlijk Zakelijk is preferred business partner van GRIP.

GRIP gelooft in mensen en hun vermogen zichzelf te versterken en er uit te halen wat er in zit. GRIP is een tool waarmee uw medewerkers zelfstandig online kunnen werken aan het verminderen van stress, het vergroten van hun energie en het versterken van hun persoonlijk leiderschap. GRIP geeft inzicht en de mogelijkheid voor een gerichte individuele aanpak. Het verhoogt duurzame inzetbaarheid; GRIP stimuleert eigen regie en verantwoordelijkheid; Het voorkomt uitval en draagt bij aan het realiseren van organisatiedoelstellingen.

GRIP biedt oplossingen voor mensen en organisaties. Op drie gebieden:

1. DUURZAME INZETBAARHEID
De wereld verandert snel en wij vragen steeds meer van onze mensen. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico op productiviteitsverlies en verzuim. Toch mag het beheersen van de risico’s van werk er nooit voor zorgen dat mensen en organisaties vergeten de positieve effecten van werk te zien en te stimuleren. Werk is een bron van energie, zingeving en ontwikkeling voor veel mensen en kan dit zijn voor iedereen. Stress is geen probleem als er voldoende energie tegenover staat.

GRIP gelooft in mensen en hun vermogen zichzelf te versterken. GRIP is een tool die in kaart brengt hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie en waarmee mensen zelfstandig online kunnen werken aan het verminderen van stress en het vergroten van hun energie. Daarnaast bieden wij een effectieve aanpak voor de verschillende doelgroepen om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.

2. BUSINESS PERFORMANCE
Bevlogen mensen hebben veel energie, zijn toegewijd aan hun werk en hun bedrijf en ervaren regelmatig flow. Dit is niet alleen prettig voor henzelf maar ook voor de onderneming waar zij voor werken. Bevlogen mensen presteren beter, verzuimen minder, gaan minder snel weg, werken effectiever samen en zijn in staat om het bedrijfs- en afdelingsbelang boven dat van henzelf te stellen.

Dat bevlogen mensen beter presteren wordt door onderzoek onderbouwd. Bedrijven met een groot aantal bevlogen medewerkers genereren tot 20% meer omzet en zijn tot 21% winstgevender. Met hetzelfde aantal mensen. Bevlogenheid beïnvloedt dus daadwerkelijk de shareholder value en gelijktijdig de stabiliteit van een onderneming. Steeds meer (inter)nationale organisaties erkennen dit en sturen niet alleen op reguliere KPI’s zoals omzet en winstgevendheid maar ook op het bevlogenheidspercentage. Want juist het combineren van deze cijfers geeft een helder inzicht in de financiële en mentale status van een onderneming.

3. MEDEWERKERSONDERZOEK
Binnen GRIP doen we onderzoek dat betrouwbaar en veelomvattend is en dat werkelijk tot verandering leidt. Prof. dr. Wilmar Schaufeli ontwikkelde een vragenlijst die kan worden ingezet als werkbelevingsonderzoek maar ook als preventief medisch onderzoek. Met de individuele feedback en het persoonlijk advies gaan medewerkers zelf aan de slag in GRIP. Zelfstandig waar mogelijk en ondersteund waar nodig.

Zowel het Odin Development Compass (ODC®) als GRIP kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van:

individuen
teams
organisaties
Lees meer