Waarom paarden?

Natuurlijk Zakelijk heeft ook de mogelijkheid paarden in te zetten in begeleidingstrajecten. Het paard staat ondermeer symbool voor kracht, energie en actie. Hier worden de kernwaarden van NZ geraakt. Paarden zijn de grote passie van de oprichter van Natuurlijk Zakelijk. Samenwerken met zoveel kracht en energie is wat hem inspireert. Dit vraagt om samenwerking van binnenuit. Paarden hebben de capaciteit om zeer duidelijke feedback te geven op ons en ons handelen. De basis van het coachen met paarden.

Waarom ontwikkelen met paarden?
Door coaching met behulp van paarden kunt u op een heldere en vernieuwende manier beweging krijgen in individuele-, team- of organisatievraagstukken. Met beide benen op de grond ontvangt u feedback op het zichtbare (bewuste) maar ook op de onzichtbare onderstroom (het onbewuste).

In contact met de kudde worden wij mensen ervaren als onderdeel van deze kudde. Het paard is een vluchtdier en is continu bezig met veiligheid, voedsel en ruimte. Kortom met de balans in de kudde. Een paard is congruent in tegenstelling tot de meeste mensen. Doordat doen, denken, voelen en zeggen bij de mens vaak niet op één lijn liggen, ontstaat er disbalans. Hier reageren de paarden fysiek en instinctief op in het hier en nu. Wat paarden uniek maakt is dat zij ons mensen niet alleen ervaren op basis van wat zij zien, maar ook op basis van wat zij niet zien: onderstroom, dynamieken en onbewuste. Een onontgonnen gebied in het bedrijfsleven, terwijl 90% ontstaat vanuit het onbewuste! Het feit dat paarden op basis hiervan reageren, maakt dat zij zeer waardevol zijn in bewustwordingsprocessen en het zetten van nieuwe ontwikkelingstappen.

Geen woorden maar paarden!

Hoe gaat dit in de praktijk?
De cliënt (cq het team) gaat samen met de coach de ruimte in waar de paarden zich bevinden. Cliënt krijgt de ruimte om kennis te maken met de paarden en om zijn ontwikkelvraag kenbaar te maken. Er kan vervolgens op twee manieren met de paarden worden gewerkt (veelal combinatie):

oplossingsgericht coachen: ervaren op basis van oefeningen
verdiepend systemisch coachen: ervaren met als doel disbalansen in het familie- of organisatiesysteem op te heffen

Bij beide methodieken reageren de paarden op de cliënt(en) en de dynamieken. De coach kan de cliënt vragen wat hij ziet in deze reactie van de paarden, maar kan er ook voor kiezen te benoemen wat de paarden laten zien. De paarden blijven net zo lang reageren totdat de balans weer is hersteld. De reacties van de paarden vormen de basis waarop paardencoaching is gebaseerd. Natuurlijk Zakelijk omarmt ook deze methodiek omdat het ervaren in samenspel met de paarden vaak vele malen krachtiger werkt dan woorden in een gesprek. Een pure vorm van coaching met de voeten op de grond in samenwerking met een nuchtere en heldere coach en een aantal betrouwbare ponies of paarden. Bij Natuurlijk Zakelijk zweven we niet. Sterker nog, wij dagen u graag uit op een vernieuwende manier! Durft u het aan om op een andere manier naar uzelf of uw team te kijken?
Lees meer